Kontrola neuronalna zwieracza Oddiego. Fizjologiczna rola 5-hydroksytryptaminy w regulacji podstawowego zwieracza aktywności motorycznej Oddiego u kota.

Badano wpływ 5-hydroksytryptaminy (5-HT) na zwieracz Oddi (SO) u kota. Wirus miał dwie reakcje motoryczne na 5-HT: najczęstszym był początkowy skurcz, po którym następował dłuższy czas relaksacji, a drugi był ekskluzywnym odprężeniem. Tetrodotoksyna nie osłabiała wielkości skurczu sieci indukowanej przez 5-HT, ale całkowicie blokowała relaksację. Metysergid częściowo hamował skurcz SO w odpowiedzi na submaksymalne dawki 5-HT (5-20 mikrogramów / kg). Atropina zmniejszyła odpowiedź ekscytacyjną SO na wszystkie dawki 5-HT. Połączenie atropiny i metysergidu całkowicie antagonizowało efekt pobudzający 5-HT, który zmienił dwufazową odpowiedź SO na ekskluzywny relaks. Po tetrodotoksynie wpływ 5-HT był prawie całkowicie antagonizowany przez sam metysergid. Skurcz i odprężenie wywołane przez 5-HT były prawie całkowicie blokowane przez tachyfilaksję 5-HT. Przeciwnie, zubożenie 5-HT z rezerpiną zwiększyło wrażliwość SO na 5-HT, odpowiadając na dawki 1000 razy mniejsze niż u zwierząt kontrolnych. Heksametonium, fentolamina, propranolol i 5-metoksy-N, N-dimetylotryptamina nie antagonizowały wywołanego przez 5-HT skurczu lub relaksacji. Odkrycia te wskazują, że 5-HT powodował skurcz SO poprzez pobudzanie neuronów cholinergicznych po zmianach nerwowych i mięśni gładkich bezpośrednio i powodował rozluźnienie poprzez stymulację neuronów neuronów post-neuronowych, nie-cholinergicznych, nieadrenergicznych. Blokowanie lub zubożenie 5-HT powodowało znaczące zmniejszenie podstawowego ciśnienia tonicznego i amplitudy fazowych skurczów, co sugerowało, że neurony serotoninergiczne mogą odgrywać rolę fizjologiczną w regulacji podstawowej aktywności motorycznej SO.
[podobne: chlorchinaldin cena, wykładziny tarasowe, jak zrobić kotlety sojowe ]
[przypisy: objawy niewydolności nerek, komórki macierzyste w ortopedii, naturalne przyciemnianie włosów ]
[przypisy: centrum gamma knife, chlorchinaldin cena, gamma knife warszawa ]