Wpływ immunoterapii pyłkowej traw na przenikanie komórek i ekspresję mRNA cytokin podczas indukowanych alergenem późnych faz odpowiedzi skórnych.

Badaliśmy wpływ immunoterapii pyłkowej traw na infiltrację komórek i ekspresję mRNA cytokin podczas indukowanych alergenem późnych odpowiedzi skórnych. W podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu immunoterapii u 40 dorosłych osób cierpiących na katar sienny, poprawie klinicznej towarzyszyło zmniejszenie wielkości późnej fazy reakcji skórnej. Gdy grupa leczona immunoterapią była porównywana z grupą placebo, analiza biopsji skóry uzyskanych 24 godziny po śródskórnym alergenie wykazała znaczące zmniejszenie liczby komórek infiltrujących CD3 + (P = 0,04) i CD4 + (P = 0,009) oraz tendencję do zmniejszenie liczby eozynofilów EG2 + (P = 0,08). Leczenie nie wpłynęło na indukowaną alergenem rekrutację komórek CD8 +, neutrofili lub makrofagów. Nieoczekiwany wzrost ekspresji CD25 (P = 0,006) i HLA-DR (P = 0,007) obserwowano w aktywnie leczonej grupie. Hybrydyzacja in situ z zastosowaniem panelu z rybosondy wykazała odpowiedzi mRNA cytokin typu TH2 (IL-4, IL-5) w obu grupach pacjentów. Natomiast znacząca hybrydyzacja dla IL-2 (8/16 pacjentów, P = 0,02) i dla interferonu gamma (6/16 pacjentów, P = 0,04) była obserwowana tylko w aktywnie leczonej grupie. Odkrycia te wskazują, że immunoterapia jest związana z supresją indukowanej alergenem infekcji limfocytów T CD4 +, ale wśród rekrutowanych komórek występuje regulacja w górę CD25 i HLA-DR. Przynajmniej w tym modelu immunoterapia nie wydaje się wpływać na ekspresję cytokin typu TH2 w odpowiedzi na ekspozycję na alergen, ale ekspresja mRNA dla cytokin typu Th1 była zwiększona u połowy pacjentów. Wyniki potwierdzają pogląd, że immunoterapia może działać poprzez indukcję tolerancji komórek T.
[podobne: centrum gamma knife warszawa, jak zrobić kotlety sojowe, świeradów zdrój uzdrowisko ]
[podobne: wykładzina tarasowa, wykładziny tarasowe, obieg chłodniczy ]
[podobne: centrum gamma knife, chlorchinaldin cena, gamma knife warszawa ]