Wpływ wazopresyny i bradykininy na transport anionów przez kanalik zbiorczy szczura. Dowody na obrót elektroneutralny szlak transportu chlorku sodu.

Nasze wcześniejsze badania korowych przewodów gromadzących izolowanych z nerkowych szczurów wykazały, że wazopresyna zwiększa zarówno wchłanianie sodu, jak i wydzielanie potasu, podczas gdy bradykinina hamuje wchłanianie sodu bez wpływu na transport potasu. Aby określić, na które aniony te czynniki wpływają, perfundowaliśmy korowe przewody zbiorcze od szczurów leczonych deoksykortykosteronem i zmierzonym strumieniem chlorku netu, strumień wodorowęglanu netto (mierzony jako całkowity CO2), napięcie międzynabłonkowe i szybkość wchłaniania płynu. Argininowa wazopresyna (10 (-10) M w kąpieli okołokuchłonowej) spowodowała 6-krotny wzrost absorpcji chlorku netto i dwu- do trzykrotny wzrost wielkości ujemnego napięcia międzykanałowego światła. Przed dodaniem wazopresyny kanaliki wydzielały dwuwęglan. Wazopresyna znosiła wydzielanie wodorowęglanu, powodując absorpcję wodorowęglanu netto (prawdopodobnie z powodu wydzielania protonów) w wielu kanalikach. Bradykinina (10 (-9) M dodana do kąpieli okołokuchłonowej) spowodowała odwracalne 40% hamowanie wchłaniania chlorku netto, ale nie wpłynęła na przepływ przeznabłonkowy lub strumień wodorowęglanu. Wyciągnęliśmy wniosek: (a) że wazopresyna argininowa stymuluje wchłanianie chlorku i hamuje wydzielanie wodorowęglanów (lub stymuluje wydzielanie protonów) w korowym kanale zbiorczym szczurów; i (b) bradykinina hamuje wchłanianie chlorku netto w kanale zbiorczym kory szczurów bez wpływu na przepływ przeznabłonkowy lub strumień wodorowęglanu. Łącząc te wyniki z poprzednimi obserwacjami opisanymi powyżej przepływów kationowych, wnioskujemy, że bradykinina hamuje elektroneutralne wchłanianie NaCl (lub stymuluje elektroneutralne wydzielanie NaCl) w korkowym kanale zbiorczym szczurów.
[przypisy: pierwsza pomoc prezentacja, jak zrobić kotlety sojowe, centrum gamma knife ]
[patrz też: gamma knife warszawa, świeradów zdrój uzdrowisko, szpital kościuszki gliwice ]
[patrz też: centrum gamma knife, chlorchinaldin cena, gamma knife warszawa ]